Liên hệ

Shop đồ đôi HQ Couple

  • Địa chỉ: K49/19A Hà Huy Tập, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
  • Số điện thoại: 0911.44.59.66 – 0935.18.12.17
  • Email: hqcouple@gmail.com

Thông tin chuyển khoản:

Vietcombank (Đà Nẵng)

  • Chủ TK: Trần Thị Thu Hồng
  • Số TK: 0041000259876

Agribank (Đà Nẵng)

  • Chủ TK: Trần Thị Thu Hồng
  • Số TK: 2000206385448

Tiền Phong Bank (Đà Nẵng)

  • Chủ TK: Lê Công Bảo Quốc
  • Số TK: 00836004001